Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu - RODO

RODO

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE   (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, z siedzibą ul. Lubańska 42a, 59-730 Nowogrodziec, reprezentowane przez Dyrektora.

 • Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu jest P. Janusz Wyspiański, januszwyspianski@abi24.eu, +48 600 246 497

 • Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu może przetwarzać Państwa dane w celach:
  a) Umożliwienia realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa w zakresie zadań powierzonych Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu na podstawie ustawy o samorządzie gminnym; ustawy o bibliotekach, ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
  b)  Prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjno-promocyjnych dotyczących Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu;
  c)  Obsługi procesów rekrutacji.

 • Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłanką przetwarzania jest przepis prawa lub zawarta między stronami umowa a konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwość rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny.

 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa.

 • Państwa dane osobowe mogą pochodzić bezpośrednio od Państwa, Państwa przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, strony umowy zawartej z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, innych organów administracji państwowej i samorządowej oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów:
  Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że przetwarzanie będzie regulowane przepisami prawa, będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 • Przysługuje Państwu również prawo do dostępu do treści danych (w tym prawo do uzyskania kopii), sprostowania (poprawiania) swoich danych,ograniczenia przetwarzania,żądania usunięcia danych osobowych, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 • Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
 • Do Państwa danych mogą też mieć dostęp podmioty przetwarzające, np. firmy prawnicze, informatyczne itp. na podstawie zawartej z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 • Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane i przekazywane do krajów trzecich.

 

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-11 09:11przez:
Opublikowano:2022-07-11 08:14przez:
Podmiot udostępniający: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
Odwiedziny:550

Rejestr zmian

 • Brak wpisów.

Banery/Logo