Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Niedziela, 2024-06-16 ( Imieniny: Aliny, Anety)

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu - ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu, z siedzibą ul. Lubańska 42a,  59-730 Nowogrodziec zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Data publikacji strony internetowej: 05.10.2021

Data ostatniej dużej aktualizacji: 14.07.2022r.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre dokumenty opublikowane na stronie są niezgodne z uwagi na fakt, że:

1)      pochodzą z różnych źródeł (np. skan dokumentów tekstowych nie jest możliwy do odczytania przez OCR a powinien posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie),

2)      zostały opublikowane w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji;

3)      zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Informatyk, adres poczty elektronicznej: januszwyspianski@abi24.eu.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 75 731 63 98.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytania niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości pliku i problemu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna i informacyjno-komunikacyjna.

  • Budynek Główny GCKIS w Nowogrodźcu przy ul. Lubańska 42 a, 59-730 Nowogrodziec.

  • Budynek ma 2 kondygnacje. Prowadzi do niego wejście główne z ul. Lubańskiej. Do wnętrza głównego budynku wchodzi się przez schody oraz drzwi otwierane ręcznie. Po obu stronach schodów do budynku nie znajdują się podjazdy dla osób poruszających na wózku. Po przekroczeniu wejścia głównego wchodzi się do holu.

  • Biblioteka znajduje się na prawo od wejścia. Aby dostać się do korytarzy na parterze, należy pokonać schody bez podjazdu.

  • Od wejścia możliwe jest wezwanie asystenta osoby z niepełnosprawnością lub pracownika instytucji przez naciśnięcie oznaczonego przycisku na ścianie.

  • Komunikację między parterem a piętrem możliwa jest przy asyście i pomocy pracownika GCKiS w Nowogrodźcu. Dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością w przyciski oznaczone brajlem są przewidziane w planie wdrożenie wymagań ustawy o dostępności.

  • W głównym budynku jest toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

  • Istnieje możliwość wprowadzenia psa przewodnika/asystenta osoby niewidomej.

  • Wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi klienta ze szczególnymi potrzebami – klienta z niepełnosprawnością.

  • W GCKiS w Nowogrodźcu działa usługa Asystenta osoby z niepełnosprawnością, dzięki której osoba niepełnosprawna może uzyskać pomoc w dotarciu do wybranego działu oraz skorzystaniu z oferowanych przez Bibliotekę zbiorów i usług.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów, ale znajdują się na parterze i piętrze, do których prowadzą schody.
Dla chcących załatwić sprawę w części niedostępnej dla osób poruszających się na wózkach części budynku, pracownik GCKiS prowadzi obsługę klienta niepełnosprawnego w części dla niego dostępnej.

Dostosowanie schodów

Przy schodach możliwa jest asysta pracownika GCKiS aby umożliwić wzjad.

Dostosowanie wind

Brak wind.

Dostępność pochylni

Brak pochylni.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Informacje głosowe są realizowane przez wyznaczonego pracownika.

Dostępność pętli indukcyjnych

W GCKiS nie jest dostępna pętla indukcyjna..

Dostosowanie parkingów

Nie wyznaczono miejsca dla os. niepełnosprawnych na wszystkich parkingach.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynków i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Dostępny tłumacz języka migowego po uprzednim zgłoszeniu. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia co najmniej 5 dni roboczych przed tym zdarzeniem. Korzystanie z usługi jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku

W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do wymaganego pomieszczenia lub pracownika, zapewnia się możliwość wyjścia pracownika do interesanta w dogodny dla niego sposób. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się ewakuację lub ich uratowanie poprzez względną bliskość wyjścia ewakuacyjnego oraz pomoc pracowników.

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2022-07-11 09:12przez:
Opublikowano:2022-07-11 08:24przez:
Podmiot udostępniający: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
Odwiedziny:633

Rejestr zmian

  • Brak wpisów.

Banery/Logo